S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem počítači/zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Odmítnout vše můžete zde.

NOVINKY

arr3Dovolená )Vážení zákazníci, v období od 2.8. - 13.8. 2021 nebudeme moci vyřizovat Vaše objednávky z důvodu... arr326.11.2020 - Akční nabídkaPřipravili jsme pro Vás akční nabídku krmiva Brit care adult large breed 12+2kg gratis a  Brit care... arr324.11.2020 - Změna e-mailové adresyRádi bychom Vás upozornili na novou e-mailovou adresu, sloužící pro veškerou naši komunikaci:... arr310.2.2018 - U vybraných produktů je dopravu zdarmaNa vybrané produkty jsme pro Vás nastavili cenu dopravy úplně ZDARMA, tyto produkty poznáte podle... arr36.2.2018 - Výrazně jsme zlevnili cenu dopravy6.2.2018 - Výrazně jsme zlevnili cenu dopravy a to u všech dopravců. A při nákupu nad 1000 Kč je... arr321.01.2018 Přidali jsme platbu kartouPřidali jsme velmi důležitou platební metodu do e-shopu a tou je platba platební kartou. Platbu nám... arr320.12.2017  Spuštění provozu e-shopuPrávě jsme nově spustili provoz tohoto e-shopu KrmivoVýhodně. ...

KONTAKTY

Marek Dubový
Václavkova 819
757 01 Valašské Meziříčí
tel: +420 603 832 245
marek.d(a)seznam.cz
KrmivoVýhodně
+420 603832245

ZBOŽÍ V AKCI

cena 1 039 Kč (40,41 €)
na dotaz
cena 939 Kč (36,52 €)
na dotaz
cena 2 490 Kč (96,84 €)
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

cena 1 908 Kč (74,20 €)
na dotaz
cena 219 Kč (8,52 €)
na dotaz
cena 850 Kč (33,06 €)
na dotaz

xxx


Obchodní podmínky
Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení:

 

 

 

Reklamační list

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Obchodní podmínky

 

 

platné pro nákup v internetovém obchodě KrmivoVýhodně.

 


Sídlo a provozovna: Václavkova 819, 757 01  Valašské Meziříčí, Česká republika

 

 

 


Obsah:

 

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

II. Objednávka – uzavření kupní smlouvy

III. Dodací podmínky, cena zboží

IV. Doprava a platba

V. Reklamace

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

VII. Závěrečná ustanovení

 

Reklamační řád

I. Odpovědnost za vady zboží a záruka

II. Postup reklamace

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

 

 

I. Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu KrmivoVýhodně blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího: Marek Dubový, Václavkova 819, 757 01  Valašské Meziříčí, IČ: 06462588, DIČ: CZ7805195849 (dále jen "prodávající") a kupujícího: zákazník/spotřebitel, vzniklé v souvislosti, nebo na základě uzavírané kupní smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem /č.89/2012 Sb./ a zákonem o ochraně spotřebitele /č.634/1992 Sb./, ve znění pozdějších novel. Výňatky z těchto zákonů jsou uvedeny níže.

 

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek považuje Marek Dubový, který není plátcem DPH.

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zákazník internetového obchodu KrmivoVýhodně.

 

V souladu s platnou právní úpravou se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a který jím není. Kupující spotřebitel je osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Kupující, který při uzavírání smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti je zákazník, který je podnikatelem a tento se řídí příslušnými ustanoveními obchodního práva a občanského zákoníku.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.krmivovyhodne.eu na kterou jsou přesměrovány další sesterské domény, například: www.krmiva-vyhodne.cz.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Před uskutečněním nákupu zboží je kupující povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit. 

 

 

II. Objednávka – uzavření kupní smlouvy

 

1. Veškerá prezentace zboží umístěná v tomto internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení /§ 1732/odst.2/ občanského zákoníku se nepoužije.

Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a souvisejících poplatků, neobsahují však náklady na doručení zboží a za zvolený způsob platby. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu.

2. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu KrmivoVýhodně je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám.

3. Objednáním zboží je projevem svobodné vůle kupujícího a kupující byl seznámen a souhlasí s cenou, objednaným zbožím, počtem objednaných kusů, dopravným a se zvolenou platbou v objednávce. Měnit doručovací údaje, měnit objednané zboží či měnit počet objednaných kusů lze po dohodě s prodávajícím, a to pouze na telefonních číslech 603 832 245, 734 504 507.

4. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem odeslání objednávky kupujícím. Kupující je informován e-mailem o přijetí objednávky prodávajícím.

5. Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, s prohlášením o ochraně osobních údajů, cenami i podmínkami dopravy, a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zde zveřejněném a platném v okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.

6. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb., v platném znění. V
registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy elektronickou poštou na adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti je kupující vyjmut z databáze pro zasílání reklamních sdělení a nabídek. Osobní údaje jsou pak v případě výše uvedeného odmítnutí uchovávány výhradně k informačním účelům sdělení stavu objednávky, dále pak pro případné reklamace. Pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou kupujícímu rovněž přístupná v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů.

7. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, pokud nebylo dohodnuto jinak.

8. Kupující je povinen zajistit řádné převzetí objednaného zboží. Nepřevezme-li kupující zásilku z důvodů ležících na jeho straně, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu skutečně uhrazených nákladů na dopravu a balné. Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma. Na vyžádaní může být nepřevzatá zásilka odeslána ještě jednou, více ve článku III. Dodací podmínky a cena zboží.

9. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny kupujícím, buď  při předání zboží kupujícímu v místě jeho dodání, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované v článku IV. Doprava a platba.

10. Vyplněním objednávkového formuláře návrhu smlouvy a nebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetovém obchodě KrmivoVýhodně (například při registraci), případně osobním sdělením při telefonickém hovoru nebo písemným sdělením v e-mailu, dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na krmivovyhodne@email.cz, nebo tak učiní sdělením do poznámky v registračním formuláři.

11. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy, těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy s udáním důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

 


 

 

 

III. Dodací podmínky, cena zboží

 

1. Lhůta pro doručení zboží na místo dodání činí jeden až pět pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, u plateb uskutečněných bankovním převodem začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin, určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou. V předvánočním období (listopad - prosinec) může být dodací lhůta prodloužena kvůli vytížení přepravních služeb.

2. Ve výjimečných případech, kdy nelze dodržet dodací lhůtu uvedenou v předchozím bodu 1, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží. 

3. Za doručení zásilky se považuje dodání objednaného zboží na adresu uvedenou v objednávce, nebylo-li dohodnuto jinak (například telefonicky nebo e-mailem). 

4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající především s využitím služeb přepravních společností, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné ceny dle článku IV. Doprava a platba těchto obchodních podmínek. Dopravu zboží zajišťujeme v České republice a Slovenské republice.

5. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat platbu předem bankovním převodem v plné výši nebo zálohově, a to zejména v případech:

 • Kdy dochází k úpravě zboží na základě požadavku zákazníka.
 • Na základě požadavku zákazníka je zprostředkován prodej zboží, které není uvedeno ve stálé nabídce.
 • Hodnota objednaného zboží kupujícím spotřebitelem překročí částku 2000 Kč s DPH.

6. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.

7. Součástí dodávky zboží na místo dodání se nepovažuje výnos do patra, předvedení, instalace nebo montáž zakoupeného zboží

8. K zakoupenému zboží je vždy přiložena faktura včetně EET účtenky. Faktura včetně EET účtenky je automaticky odeslána v elektronické podobě na e-mail kupujícího (tento e-mail si kupující zadal v nákupním koši při objednávce nebo registraci). Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane, že faktura není přibalena, je nečitelná, je zničená (například při přepravě) nebo pokud nedojde na zadaný e-mail, může si zákazník vyžádat novou fakturu, která mu bude zaslána ve formátu PDF na jeho nově zadaný e-mail nebo si ji stáhne po přihlášení v zákaznické sekci na e-shopu. Přihlašovací údaje jsou zaslány v objednávku potvrzujícím e-mailu.


9. Pro určování váhy zásilky není určující váha uváděná na výrobku nebo v e-shopu u detailu zboží, ale je nutné připočítat váhu veškerého použitého obalového a výplňového materiálu. 

10. Prodávající není plátce DPH. Všechny ceny uváděné na našem e-shopu jsou v měně Kč (CZK) a v měně EUR (kurz dle ČNB), včetně příslušné sazby DPH. K ceně zboží, která nesplňuje parametry pro dopravu zdarma se navíc platí příslušné dopravné. Před uzavřením objednávky má kupující vždy možnost se s její celkovou cenou předem seznámit v nákupním košíku. Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednávky. Výjimku tvoří právo prodávajícího změnit cenu v závislosti na zákonných změnách sazby DPH ještě před odesláním zboží. 

 

 

IV. Doprava a platba

 

 Důležitá informace:

Cena dopravy se liší pro jednotlivé dopravce a je dána celkovou hmotností objednaného zboží, a také její celkovou cenou.

Po přidání zboží do košíku se automaticky vypočítá/přepočítá cena za dopravu pro všechny nabízené způsoby dopravy a cena, kterou vídíte u jednotlivých způsobů zobrazenou, platí pro obsah zboží v košíku.

Pro objednávku v celkové ceně za zboží 1000 Kč a vyšší se cena u všech dopravců pro Vás ještě zvýhodňuje a je levnější. Tato sleva se počítá také automaticky z celkové ceny zboží v košíku.

Váhový limit na balík je 30 kg pro dopravce PPL, váhový limit na balík 30 kg je pro dopravce: InTime, Česká pošta a váhový limit na balík 20 kg platí pro dopravu Uloženka/HeurekaPoint. Objednávka přesahující váhový limit se rozdělí na patřičný počet balíků podle hmotnosti a automaticky se přepočítá i cena dopravného pro jednotlivé dopravce v košíku. 

 

 

Možnosti dopravy a výdejních míst

1. Osobní vyzvednutí:

 • Je možné z výdejního místa ve Valašském Meziříčí, bližší informace o výdejním místě naleznete v sekci kontakt. Váhový limit není stanoven, dopravné a ani jiné poplatky zde neúčtujeme, tedy 0 Kč

 

2. Přepravní společností: 

 • PPL dopravce Vám zboží doveze na Vámi určenou adresu v České republice.
 • Zásilkovna - zásilku si vyzvednete ve Vámi zvoleném výdejním místě. 

 • Česká pošta Balík do ruky - přepravce Vám zboží doveze na Vámi určenou adresu v České republice. Cena dopravy se počítá automaticky podle ceny objednávky a hmotnosti zboží v košíku.

 • Česká pošta  Balík na poštu - objednané zboží si vyzvednete na Vámi zvolené pobočce České pošty. Cena dopravy se počítá automaticky podle ceny objednávky a hmotnosti zboží v košíku.

   

3. Poštomaty a balíkovny:

 • Česká pošta Balík do balíkovny - objednané zboží si vyzvednete ve Vámi zvolené balíkovně. Z balíkovny si zboží vyzvednete pomocí hesla, které Vám bude zasláno na e-mail - může vyzvednout i Vámi určená osoba, které sdělíte heslo.

 

4. Sledování Vaší zásilky on-line:

Sledovat Vaši zásilku můžete po obrdžení čísla zásilky od přepravce na příslušných webových stránkách:

 

K úspěšnému doručení Vaší zásilky využívají přepravní společnosti aktivně všechny kontakty na Vás, které jste uvedli v objednávce: adresu, telefonní číslo a Váš e-mail. Všechny tyto informace jsou předány pouze pro účely kontaktování a doručení zásilky a v souladu s ochranou osobních údajů je toto předání informací šifrováno.


 

 

Možnosti platby

1. Hotově - dobírkou:

 • Zaplatíte za předem objednané zboží, ulice U Apolla 250,  75701  Valašské Meziříčí, poplatek za dobírku zde není účtován, tedy 0 Kč.
 • U přepravce vybraného v objednávce můžete kromě hotovosti zaplatit také kartou přes jejich platební terminál (ČP Balík na poštu). Poplatek za dobírku 30 Kč.

 

2. Bankovní služby:

 • Bankovní převod (běžný bankovní převod) CZ na náš účet u Fio bank, a.s.:
  2101299143 / 2010. Jako variabilní symbol uveďte prosím číslo faktury obdržené v potvrzovacím e-mailu z našeho e-shopu
  KrmivoVýhodně. Zboží odesíláme ihned po připsání platby na náš účet. Poplatek za bankovní převod není účtován, tedy 0 Kč.

3. Platební karta:

 • Platební kartou (MasterCard/Maestro nebo VISA/VISA Electron) budete přesměrování na zabezpečenou transakční stránku naší platební brány ThePay, kde provedete s maximální bezpečností platební transakci. Platební brána nás pouze informuje o výsledku platby, my jako obchodník nevídíme žádné Vaše osobní údaje ani číslo Vaší karty. Veškerá komunikace mezi bankou a Vámi a samozřejmě také na celých našich stránkách je zašifrována pomocí certifikátu TLS 1.2. Poplatek není účtován, tedy 0 Kč.

4. Rychlým bankovním převodem:

 • Rychlá platba bankovním převodem pro rychlé vyřízení objednávky a její co nejrychlejší předání dopravci můžete jako platební metodu zvolit jednu z podporovaných bank a celou platební transakci provést přes naši platební bránu ThePay, která nám v řádech minut platbu potvrdí a my expedujeme zboží. Podporované banky jsou: Platba24, Moje platba, eKonto, mBank, Moneta, ČSOB, Era, Sperbank, UniCredit a Equa Bank. Poplatek není účtován, tedy 0 Kč.

 


 

 

V. Reklamace

 

1. Případná reklamace zboží se vždy řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

2. Detailní informace o postupu reklamace jsou uvedeny v sekci II. Postup reklamace, v dokumentu Reklamační řád internetového obchodu KrmivoVýhodně, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

3. Je možné při případném sporu využít mimosoudní cestu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své předmětné právo u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu i online, prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

 

1. Kupující spotřebitel má právo, dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající pouze v rozsahu, jaký umožňuje daná situace.

2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se děje tak, že spolu s vyplněným formulářem o Odstoupení od smlouvy, kupující doručí před vypršením zákonné lhůty na vlastní náklady na adresu prodávajícího zboží, které je nepoškozené a bez známek užívání, nebo opotřebování a zároveň je v původním obalu se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím. Pokud zboží bylo použito (vyzkoušeno), nebo je zasláno bez původního obalu, prodávající si vyhrazuje právo účtovat náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu.

3. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu včetně všech dalších poplatků (nákladů) v souladu s platnou Českou a Evropskou legislativou (včetně pravomocných rozhodnutí evropských soudů - rozsudek Soudního dvora EU ze dne 15.4.2010 ve věci C-511/08, který je výkladem evropské směrnice 97/7/ES), přičemž v případě dopravného má kupující nárok na vrácení peněz pouze v nejnižší výši dopravného nabízeného prodejcem kupujícímu, přestože si kupující v objednávce zvolil dražší variantu dopravy. Prodávající vrátí kupní cenu předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení kupní smlouvy, je to však podmíněno fyzickým vrácením zboží či prokázáním odeslání zboží zpět prodávajícímu.

4. Zboží zaslané kupujícím při odstoupení od smlouvy nesmí být zasláno prodávajícímu na dobírku, jinak nebude prodávajícím převzato.

5. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními Obchodního práva a Občanského zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. 

 

 

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu KrmivoVýhodně.

2. Nabídka akčního a zlevněného zboží platí po dobu, která je u jednotlivého druhu zboží uvedena. Není-li uvedena, platí do vyprodání zásob. Na zboží označené jako "zdarma", nebo "akční zboží", není právní nárok a není vymahatelné. Prodávající si vyhrazuje právo tyto nabídky kdykoliv měnit.

3. Všechny smlouvy a otázky související se vždy řídí Českým právním řádem a zákony.  

 


 

  

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 


 

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku č. 513/1991 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

Reklamační řád je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek internetového obchodu KrmivoVýhodně. Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková opatření, která maximálně zjednoduší a urychlí vyřízení reklamace.

  


 

  

 

I. Odpovědnost za vady zboží a záruka

 

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha zboží, postačuje namísto záručního listu vydaná faktura. 

Záruka na chovatelské potřeby je 24 měsíců, vyjma krmiv - expirační doba je uvedena na obalech.

 

1. Doporučujeme kupujícímu vždy si prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí

2. Viditelné mechanické poškození obalu v průběhu dopravy nemusí ještě nutně znamenat přímo poškození výrobku. Přesto je nutno, aby kupující v takovémto případě zásilku před přepravcem překontroloval a v případě potřeby přímo na místě byl o zjištěném poškození vyhotoven podepsaný záznam.

3. Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí :

 • Poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti přepravce.
 • Při rozbalení zásilky skrytou vadu, která nebyla zjevná při předání zboží od přepravní společnosti, je kupující povinen  prokazatelně o tom informovat prodávajícího e-mailem na krmivovyhodne@email.cz, nebo telefonem, viz. kontakty.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s přepravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek, případně vrácena částka za zboží.

4. Prodávající a přepravní společnost má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je kupující povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilky doručena. Kupující je také povinen umožnit přepravní společnosti nebo zástupci pojišťovny ohledání zásilky.

5. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy (vyjma skrytých vad). Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy (vyjma skrytých vad) již nelze brát zřetel a mohou být zamítnuty. 

6. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím. 

7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. 

8. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez  zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.

9. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. 

10. Postup podle bodu 8. tohoto reklamačního řádu nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

11. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy:

 • Bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy.
 • Přiměřeným snížením kupní ceny.
 • Náhradním dodáním zboží.
 • Odstoupením od smlouvy.


Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. 

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný subjekt odlišný od prodávajícího – subjekt autorizovaný výrobcem nebo importérem k provádění záručních oprav a provozovna tohoto subjektu je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může uplatnit kupující právo na opravu u tohoto autorizovaného subjektu. Rovněž může věc reklamovanou z důvodu vady zaslat na adresu prodávajícího nebo osobně doručit do výdejního místa prodávajícího. 

 

 

II. Postup reklamace

 

O reklamaci nás vždy informujte zprávou na e-mail krmivovyhodne@email.cz, případně i telefonicky na mobil  603 832 245, abychom mohli předběžně posoudit důvod reklamace a vyřešit případné nedorozumění. Z technických důvodů nemusí být e-mailová zpráva kupujícího prodávajícím přijata, proto si vždy vyžádejte potvrzení přijetí Vašeho e-mailu prodejcem (e-mail může zapadnout mezi "spamy" nebo do složky "Hromadné").


1. Reklamovaný výrobek spolu s Reklamačním listem a dokladem o koupi - připadně záručním listem, dle povahy výrobku, vhodně zabalte a:

 

 • Zašlete na adresu příslušně nejbližšího servisního střediska, odpovídá-li tomu povaha výrobku = rychlé vyřízení
 • V ostatních případech zašlete na adresu v kontaktech

 

2. Prodávající Vás bude bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech expertního posouzení oprávněnosti reklamace, v případě potřeby konzultovat další postup.

3. Náklady na dopravu reklamovaného zboží hradí kupující. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na přiměřenou náhradu dopravného prodávajícím.

4. V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši. 

 


 

 

 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů


 

Prodávajícím se pro účely prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen "prohlášení") rozumí provozovatel internetového obchodu KrmivoVýhodně, Marek Dubový, Václavkova 819, 757 01  Valašské Meziříčí.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu KrmivoVýhodně.

 

Prohlášení:

Nákupy na KrmivoVýhodně se neobejdou bez sdílení některých osobních dat.

Ochraně Vašich osobních údajů věnujeme maximální pozornost:

1. Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen zákon) včetně jeho novel.

2. Zdrojem osobních údajů je kupující. Osobní údaje o kupujícím jsou s jeho prokazatelným souhlasem shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické komunikace a zabezpečené databáze, a to výhradně za účelem:

 • Plnění smlouvy uzavřené s prodávajícím.
 • Nabízení obchodu nebo služeb subjektu poskytnutých údajů.

Rozsah spravovaných údajů zcela odpovídá registračnímu formuláři, ve kterém není požadováno poskytnutí žádných citlivých údajů.

3. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (například adresa a telefon), nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

4. V registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy, a to elektronickou cestou na emailovou adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí i nadále uchovávány, nejsou však, a to zcela v souladu se zákonem,  žádným způsobem dále zpracovávány.

5. Vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním, respektive vyplněním osobních údajů v rámci internetového obchodu KrmivoVýhodně, dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů o kupujícím.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

Kupující má právo na vymazání nebo změnu v osobních údajích, a to kdykoliv o to požádá e-mailem na krmivovyhodne@email.cz.

Pvrvodávající vždy postupuje v souladu se zákonem. Veškeré údaje, které jste nám předali (například při registraci), jsou archivovány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a jsou používány jen k takovým účelům, ke kterým jste nám dali svůj souhlas. 

Prodávající neprodává, nepronajímá ani jinak nesdílí Vaše data s žádnou třetí osobou s výjimkou těch případů, kdy je předání dat třetí osobě nezbytné pro realizaci Vaší objednávky nebo reklamace. 


 

 

 

 

 

 

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

1. Vyplněním registračního formuláře kupující dobrovolně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami, zbožím či podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

2. E-shop KrmivoVýhodně je smluvně účasten v programu "Ověřeno zákazníky", jež zabezpečuje portál Heureka.cz. V této souvislosti je e-mailová adresa kupujícího předána  provozovateli výše uvedeného portálu - jakožto zpracovateli osobních údajů, výhradně za účelem vygenerování dotazníku "spokojenosti s nákupem", který je zasílán po uskuteční nákupu v e-shopu KrmivoVýhodně na elektronickou adresu kupujícího. Vyplnění dotazníku je nepovinné.

3. V souladu s ustanovením Směrnice 95/45/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, návazně v souladu se Směrnicí 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích, dále na základě stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů, tímto prodávající sděluje informace o ukládání informací v podobě cookies do Vašeho počítače:

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do paměti koncového zařízení kupujícího či uživatele stránek internetového obchodu.Tento využívá technologii souborů cookies výhradně za účelem zlepšení  pohybu kupujících a uživatelů na svých webových stránkách, pro optimalizaci těchto stránek, také za účelem zajištění lepších služeb pro kupujícího a rovněž pro marketingové účely. Kupující či uživatelé mohou ukládání cookies odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies či prostřednictvím spuštění funkce takzvaného anonymního prohlížení na  svém koncovém zařízení. Odmítnutím přijímání cookies se informace nemusí vždy zobrazit korektně, za což však prodávající nenese odpovědnost. Kupující či uživatel však mohou na svém koncovém zařízení cookies vymazat manuálně po ukončení své činnosti.

4. Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím vyjadřuje souhlas s ukládáním souborů cookies na jeho koncové zařízení prodávajícím. Kupující prohlašuje, že tento souhlas dává dobrovolně, vědom si všech výše uvedených informací. Tento souhlas kupující poskytuje až do doby jeho písemného odvolání.

5. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Zobrazit podrobnosti.

 

 

 

Tyto Obchodní podmínky, Reklamační řád a Prohlášení o ochraně osobních údajů, jsou platné a účinné ode dne 1.11.2017.